Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

A megváltás fokozatai
Úgy látom hogy a biblia szerint most csak az első fokon vagyunk,és a második még csak a jövőbe fog megtörténni.

A véleményüket kérném a két fontos lépésekről ami az egész emberiség megváltását illeti.
Úgy látom hogy a biblia szerint most csak az első fokon vagyunk,és a második még csak a jövőbe fog megtörténni.
TiborKedves Tibor,

érdekes a kérdésed, bár nem egészen világos, mire gondolsz a két lépcsőfok alatt. Az emberiség megváltása tekintetében az Újszövetség beszél két alapvető lépcsőfokról, de mindkettő arra épül, amit Jézus Krisztus a kereszten elvégzett:

ApCsel 4:12 ... nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.
Róma 3:23-25a ...mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa.

Ezt a megváltást a Jézus Krisztusban való hit által fogadhatjuk el, többet hozzátenni semmilyen módon nem tudunk, a mienk mint ajándék. Az Újszövetség csak egyetlen következő lépcsőfokot említ, amelyben a halálunk után, illetve Jézus Krisztus visszajövetelekor részesülhetünk. Akkor testünk is megújult, megváltott, örökkévaló formát ölt, ezzel válik teljessé a megváltás:

Róma 8:18-23 Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására.
1Kor 15:49-53 És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.
Zsid 9,28 ... úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

Egyéb második lépcsőről nem beszél a Biblia a megváltás tekintetében.

Szeretettel:

Kerekes Ernő
lelkipásztor