Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

A Szentlélek ereje
érzem magamban a Lélek erejét....


"Kérdésemre, Mézes László, lelkésztől szeretenék választ kapni. Március 25-én, vasárnap én is részt vettem Vácon az Adullám barlangban, az Ádventi alkalmon, ahol a lelkész úr szolgált. Laci felkért a közös imádkozásra, én ott álltam a lelkész úr mellett. Amire szeretnék választ kapni: én teljesen éreztem a lelkész úr melett a Szentlélel erejét, és kiáradását, amit már máskor is éreztem, amikor a gyülekezetünkben egy pár éve evangélizáció volt. Akkor egy vengég lelkész végezte a szolgálatot, akiből ugyanígy sugárzott a Szentlélek ereje, és azokból is akik akkor elfogadták Jézust megváltójuknak. Ilyenkor saját magamban is fokozottabban érzem magamban a Lélek erejét. Természetes ez? Erre szeretnék választ kapni a lelkész úrtól, és meg szeretném köszönni a szolgálatot, amit feleségével végeztek, és végeznek, mint a békesség követei. Az Úr áldja meg további szolgálatukat. Zsuzsi.
Racskóné Laczkovszki Zsuzsanna/ Zsuzsi"
 

Kedves Zsuzsi!

Szeretettel köszöntelek Urunk Jézus Krisztus áldott nevében. A tegező formát választottam, hiszen egy Édesatyánk van a mennyben, és már a váci istentiszteleten is tegeztük egymást a jelenlévőkkel. Csak megjegyzem, hogy 03.25-én nem Adventi, hanem inkább Húsvéti alkalmunk volt az Adullám barlangban. Mindnyájan bakizunk szóban, amikor beszélünk, vagy írásban, amikor leírjuk gondolatainkat. De inkább a kérdésedre szeretnék koncentrálni.

Tabicsné Éva hívott meg minket erre az alkalomra, és az igei üzenet alaptémáját is megadta nekünk. Isten előtt elcsendesedve, imádkozva készültünk fel a szolgálatra,kérve a Szent Szellem konkrét vezetését, kijelentését. Most voltunk ebben a körben először, mégsem éreztük magunkat idegennek, vendégnek, mert testvéreinkben ugyanaz a Szent Szellem él, Aki feltámasztotta Jézust a halálból, megkeresett bennünket is, és szeretne mindnyájunkat elvezetni minden igazságra, miközben megdicsőíti a bennünk élő Jézus Krisztust. A megszentelődésnek ez a csodálatos folyamata földi életünk végéig tart. Úgy gondolom, hogy természetes volt, amit átéltél az imádkozás alatt. Amikor Mária, már áldott állapotban elment Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet, akkor a következőt írja Lukács: "mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ő méhében, és betelt Erzsébet Szent Szellemmel." (Lk. 1:39-45)Igen, a bennünk élő Szent Szellem örül annak, ha egy másik emberben "felismeri Önmagát", hiszen a testvérünk teste is a Szent Szellem temploma. (1.Kor. 6:19)Hadd említsek egy könnyen érthető példát: ha egy zenész meghall egy másik zenészt gitározni vagy zongorázni, azonnal megszólalnak benne is dallamok, szinte együtt rezdül zenész társával,lelkében él, fejlődik tovább a meghallgatott muzsika. Sokszor megtörtént velem is, hogy hallgattam a gyülekezetben egy szolgatársam igei üzenetét, és a szívem, lelkem mélyén bennem is megszületett - a bennem gyümölcsöt termő Ige hatására - egy újabb igei üzenet. Bárcsak minden keresztyén ember, Jézus Krisztus minden tanítványa ismerné ezt a csodálatos átélést, hogy Isten Szelleme a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. (Rm.8:16)Ennek a szent kenetnek az illatát érezted meg vasárnap este is, még akkor is, ha egyébként nagyon hideg volt a barlangban. Szívből kívánom, hogy belső embered legyen mindig ilyen érzékeny, tudjon Téged vezetni emberi kapcsolataidban: lelkesedj és örvendezz, ha valakiben megérzed, hogy "egy Szellemmel itattattunk meg", és légy óvatos, ha a másik emberről kiderül, hogy "más szellem van őbenne."

Valóban szeretnénk Ibolyával együtt a Szent Szellem vezetése és irányítása szerint a békesség munkálói lenni minden ember felé, akikhez csak elvezet és ajtót nyit nekünk az Úr. Hálásak vagyunk, hogy Isten minket is méltónak talált arra, hogy reánk bízza az evangéliumot. (1. Thes. 2:4)
Légy áldott és légy áldás!

Szeretettel és imádsággal:

Mézes László 
lelkipásztor