Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

Bibliaiskola


B Ú Z A M A G - Gyülekezeti Munkásképző Bibliaiskola

Ahogyan talán már hallottatok róla, gyülekezetünk 1994-ben másfél éves időtartamú, levelező bibliaiskolát hozott létre, melynek több évfolyama lezajlott már. Az első tanfolyam sikerén felbuzdulva a következőt már nyitottá tettük más felekezetekhez vagy csoporthoz tartozó hivők számára is, és valóban jelentkeztek több (pl. református) gyülekezetből is testvérek. 2015-ben szeretnénk a Bibliaiskolát újra elindítani.

A tanfolyam másfél éves (kb. 15 hónap, a nyári szünetet is beleértve) lefolyású lesz, és ha van elég jelentkező, tervezünk konzultációkat havonta egy szombaton 9-15h között. Egy alkalommal egy anyagrészből tartunk konzultációt, és abból a következő alkalommal tesztvizsgát kell írni. A konzultációkat azonban csak akkor tartjuk meg, ha elegendő (legalább 10) érdeklődő van ilyen megrendezésre. Az elmúlt tanfolyam tapasztalatai alapján (feltűnően sokan kiestek a túlterhelt életprogramjuk miatt), lehetőséget nyújtunk arra is, hogy valaki csupán a megvásárolt anyagok alapján felkészülve írja meg a teszteket, és így végezze el a tanfolyamot. A konzultáció előnye, hogy meg lehet beszélni felmerülő kérdéseket, tisztázni félreértéseket, kiemelni lényeges dolgokat.


A tanfolyam célkitűzései:

  1. - a hallgatóknak összképet nyújtani a keresztény tanítás és gyülekezeti élet alapjairól,
  2. - szilárdan megalapozni őket a Biblia alapvető igazságaiban,
  3. - elősegíteni a krisztusi jellem kialakítását,
  4. - felkészíteni őket a gyülekezeti szolgálatban való aktív és hasznos részvételre.

 

A tanfolyam anyaga nem felekezeti jellegű, hanem kiegyensúlyozottságra törekvő, biblikus-evangéliumi, karizmatikus szemléletű. Minden tananyagnál arra törekszünk, hogy szilárd bibliai alapon álló igazságokat tanítsunk. Kerüljük az értelmetlen vitákat okozó, kevéssé fontos részkérdéseket. Igyekszünk felhasználni mind az evangéliumi mozgalmak, mind a pünkösdi-karizmatikus mozgalmak egészséges, jó gyümölcsöket termő tanításait.
(Meggyőződésünk, hogy a tananyag nem karizmatikus hátterűeknek is elfogadható). A tananyag annak a figyelembevételével készült, hogy a mélyebb elhívással rendelkezők tanulmányaikat valamelyik teológiai felsőfokú intézményben (pl. az Evangéliumi Pünkösdi Egyház Lelkészképző Főiskoláján) folytathassák.


Tantárgyak:

Bibliaismeret - bevezetés, Bibliaismeret - Ószövetség, Bibliai Gyülekezet - közösség,Bibliai Gyülekezet - felépítés, Pneumatológia, Antropológia, Keresztyén élet, Lelkigondozás, Bibliaismeret - Újszövetség, Egyháztörténeti áttekintés, Apologetika, Evangelizálás

Olyan megtért, újjászületett, 15. életévüket betöltött hívők jelentkezését várjuk, akik szeretnék Istent aktívan szolgálni; elkötelezettek a Biblia igazságai és a helyi gyülekezet iránt, valamint vállalják a tanfolyammal járó megterhelést, és a folyamatos intenzív tanulást. Pásztori ajánlást is kérünk.

A tanfolyam sikeres elvégzőinek oklevelet adunk, a végzettek szolgálatba állítása a helyi gyülekezet feladata.

Nyitóalkalom:

Várhatóan október 31, szombat 9.00.

 A tanfolyam helyszíne:

A Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet imaháza, 1149 Budapest XIV. Angol u.44.

A tanfolyam költségei: Konzultációval 3.000.- Ft (nem MSZKGY tagoknak 4.000.-Ft), konzultáció nélkül 2.000 Ft tanfolyam-díj + a jegyzetek ára (egyenként 800.- Ft). Ha valakinek anyagi gondjai vannak, személyesen megbeszéljük, hogy hogyan segíthetünk, senkit se akadályozhassanak meg a részvételben anyagi nehézségek! A tanfolyamdíjat előre, az első foglalkozáson kell befizetni (a lemorzsolódóknak a díjat nem tudjuk visszatéríteni). A jegyzetek árát folyamatosan, az egyes jegyzetek átvételekor kell fizetni.Jelentkezéseiteket lehetőleg 2015. szeptember 30-ig küldjétek el emailben: kerekesernoferenc@gmail.com . Feltétlenül tudassátok, hogy konzultációkkal, vagy anélkül végeznétek el.Érdeklődni nálam lehet mobilon: +36-70-328 3002, az említett email címen vagy személyesen.

 


Jelentkezés:

Letölthető formanyomtatvány  innen.


További információk:

Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet 1149. Budapest, Angol u. 44.
Email: kerekesernoferenc@gmail.com
Telefon: +36-1-788-5593 telefonszámon