Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

Céljaink


Összekötő kapocs kívánunk lenni . . .Isten és a bűnös ember között

Megismertük Isten megbocsátó és mindenkit befogadó szeretetét Jézus Krisztusban, amely megoldást tud nyújtani az emberi élet minden nyomorúságára (bűn, betegség, félelem, megkötözöttség, magányosság, halál stb ...). Ezt a Jézus Krisztust kívánjuk követni és hitelesen bemutatni jellemünkben, cselekedeteinkben és szavainkban. Célunk az, hogy az embereket Jézushoz vezessük.


Keresztyén egyházak, csoportok és irányzatok között

Testvérként szeretünk mindenkit, aki Jézus Krisztust Urának vallja. Fontos értéknek tartjuk Krisztus Testének egységét, amelyet a Szentlélek megújító ereje hoz létre, ezen munkálkodunk és ezért imádkozunk. Nyitottak vagyunk minden hasznos együttmuködésre és értékes bibliai tanítások elfogadására. Nem támadunk, és nem becsmérelünk más keresztyén közösségeket, még ha más véleményen vagyunk is valamilyen kérdésben.


Különböző társadalmi rétegek, csoportok között

Olyan közösséget igyekszünk felépíteni, amelyben eltérő társadalmi, műveltségi vagy vagyoni háttérből származó emberek kapcsolatot találnak egymással Isten szeretetében, a kölcsönös tisztelet, támogatás, őszinteség, a feltétel nélküli elfogadás és megbocsátás légkörében. Szeretnénk a gyülekezetünkbe újonnan érkezőket is így fogadni


Hátrányos helyzetűek felé

Jézus különös szeretettel és figyelemmel fordult az élet számkivetettjeihez. Az Ő irgalmával kívánunk befogadni és segíteni mindenféle nehézségben szenvedő embert: mozgássérülteket, magányosokat, testi és lelki betegeket, szegényeket, akiket az emberek kerülnek vagy lenéznek.


Korosztályok között

Törekszünk rá, hogy az embereket szembeállító feszültségek körül a generációs ellentétek is megszűnjenek. Időseink bölcsessége, tapasztalata és hűsége kapcsolódjon össze fiataljaink nyitottságával és lendületével, a középkorúak érett teherbírásával.


Népek és nemzetiségek között

Valljuk, hogy Isten akarata ellen való minden faji, nemzetiségi ellenségeskedés. Ezek bármilyen megjelenése (antiszemitizmus, cigánygyulölet, stb...) ellen harcolunk. Befogadunk menekülteket, hazánkban élő más nemzetiségűeket. Kapcsolatot tartunk keresztyénekkel keleten és nyugaton egyaránt.