Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

Nyíri beszámoló
Drága Testvéreim!Áldjon meg az Úr Benneteket!
Először is az új év alkalmából sok áldást, erőt, kitartást és mindent, amire szükségetek van, kívánunk nektek és a Krisztus Testének, a győzelmekhez, hogy futásotok bevégzett legyen az Úr Jézus nevében!
Másodszor, szeretném elküldeni az éves beszámolót, ami igazából egy örömhír, egy jó hír, hogy mi történt nálunk Nyíregyházán a gyülekezetben. (Igazából ez egy újságcikkbe is jól beillene, Van-e hozzá kedved? címmel, mert szerintem annyira jól sikerült, de ezt majd a szerkesztők döntik el.)

Az Úr kegyelméből 2009.12.20.-án vettük át a gyülekezet vezetését, Szűcs József előző pásztor és a gyülekezet egyöntetű elfogadásával és jóváhagyásával. Érdekesség, hogy nem volt ellenszavazat vagy ellenvélemény. Dicsőség az Úrnak!
Igazából az első másfél év arról szólt, amit az Úr mondott Jeremiásnak a 1:10-ben:
"Lásd e ami napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!"
És ezt tettük és tesszük kedves feleségemmel mind a mai napig. Mindezt úgy, hogy ne legyen sértődés, harag és békétlenség.

Hogyan?
Szeretve tanítunk és emelve építünk. Hónapokon keresztül romboltuk azt a hamis istenképet, amit az ördög éveken keresztül épített a testvérekben a sértődés és más csalódások által. Közben pedig tanítottuk, prédikáltuk az ige alapján azt a  valóságos, igazi, és egyetlen képet, ami maga a Krisztus. Rendszeresen imádkoztunk, könyörögtünk és böjtöltünk és ellenálltunk a sötétség erőinek.
Akkor még csak egy imacsoport működött, de igazából az is csak döcögött. Lézengtek a testvérek, mint a mesében. Hol jöttek, hol nem. Volt több olyan alkalom is, amikor csak ketten voltunk.

A dicsőítés területén is óriási háború dúlt. Láttuk, hogy meg voltak kötözve a testvérek a régi énekekkel, láttuk ellenben azt is, hogyan szabadultak fel a Szent Szellem jelenlétében az új énekekre, hogy beteljesedjenek a 149 Zsoltár szavai:
"Énekeljetek az Úrnak új éneket."
Elkezdtük komolyan venni a missziói parancsot, kimentünk az utcákra esténként és beszélgettünk, bizonyságot tettünk az embereknek Jézusról. Előtte viszont tanítottuk az embereket arra, hogy készüljenek fel az új testvérek fogadására. Mondván, hogy az Úr megígérte, hogy hamarosan megszaporít bennünket. Voltak olyanok, akik az utcán tértek meg, de mások eljöttek a gyülekezetbe és adták át az életüket. Közben kértük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat is a gyülekezetbe.
Az igazi áttörés 2011. június második felétől jött, amikor is egyik alkalomról a másikra elkezdtek özönleni az emberek a gyülekezetbe és onnantól kezdve minden alkalommal telt ház van. Szinte minden alkalommal vannak új arcok és megtérők is. A gyerekektől az idősekig minden korosztály jött és jön az Úrhoz. Hallelujah! Az evangélizálások és megtérések után pedig nem álltuk meg, hanem engedtünk a Szent Szellemnek, hogy az új testvéreink minél hamarabb megkeresztelkedjenek először víz által, azután pedig a Szellem által is.
Első bemerítési alkalmunkat 2011.07.31.-én tartottuk, ahol 19 lélek vállalta Jézus nyilvános követését. Most december 18.-án pedig a másodikat, ahol 21 lélek lépett a tanítványság útjára.

Szeptember 11-én pedig beteljesedett az az Ige, amit az Úr megígért évekkel ezelőtt a gyülekezetnek a Jeremiás 33:10,11-ben:
"Hallatszani fog még e helyen örömnek szava és vigasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava..." Megtartottuk első menyegzőnket a gyülekezetben, ahol két huszonéves fiatal kötött szövetséget az Úr előtt. Tényleg hallatszott az örömnek szava, mert az egész gyülekezet nagy lelkesedéssel örvendezett.

Beindítottunk még másik 4 imacsoportot a korábbi egy mellé. Így gyakorlatilag a hét minden napján vannak imaalkalmaink átlagosan 7-8 fővel.

Decembertől pedig útjára indítottunk egy alapozó bibliaiskolát, aminek 2012 decemberben lesz a tanévzárója ünnepélyes keretek között. 13 alkalomra terveztük és egy előadás 2 részből áll, így összesen 26  témakört érintünk. Célunk, hogy az atyafiak minél hamarabb felnövekedjenek érett férfiú korra a Krisztusban és beálljanak az aratásba.

November elejétől pedig felállt az első dicsőítő csoport a gyüliben. Eddig csak a feleségem dicsőített egy szál zongorával, de most bővült a létszám egy gitáros, egy másik billentyűs és egy vokálos személyében. Érdekes a stílus, de az Úrnak tetszik és nekünk is.
A gyülekezet létszáma mostanra megduplázódott (50-60 fő), sőt lassan már ott járunk, hogy triplázódni fog. Ha ilyen ütemben növekszünk, akkor egy év múlva már kicsi lesz a jelenlegi imaházunk. Bővíteni kell vagy másik helyre mennünk.

Nagyon hálásak vagyunk Istennek a gyülekezetben eddig végbement változásokért! Isten megadta és megengedte az Ő kegyelméből, hogy 2 év alatt idáig eljussunk. Miért? Mert ez a Szent Szellem munkája, ahol minden az Ő csodálatos kegyelemből működik. Mi ezt felismertük, beálltunk ebbe a folyamba, mert Ő küldött, és éppen ezért csak az Urat magasztaljuk és Neki adunk minden dicsőséget! Magunkra nézve pedig semmit sem tudunk.

Tudjuk, hogy ez csak a kezdet mindabból, amit Isten nekünk megígért ezzel a helyi gyülekezettel kapcsolatban és még nincs vége. Ez csak egy kicsi ízelítő abból a sok jóból, amit az Úr eltervezett a mi és minden gyülekezet számára. A kérdés az, hogyVan-e hozzá kedved a saját gyülekezetedben? A Biblia azt mondja a Márk 9:23-ban, hogy az Isten mellé állva minden lehetséges. Te hiszed ezt a saját gyülekezetedre nézve? Lehet, hogy ti is így indultatok el, de talán mostanra megálltatok, elfáradtatok, sőt talán többen elmentek a gyülekezetből és minimálisra csökkent a létszám. De azt mondom neked most az Úr szavával, hogy Kelj fel és harcolj, mert elfut előled a kígyó!  Állj az Úr elé, merj szembe nézni a tükörrel, rendezd a sorokat, térj meg és menj tovább! Hallod, ne állj meg, hanem folytasd, menj tovább! Nem itt van az út vége! Így hívok és bátorítok minden testvéremet  a gyülekezetépítésre. Az Úr Jézus szavaival élve sok az aratnivaló. Sok gyülekezet van még, amit még fel kell építünk, meg kell erősítenünk és ki kell ragadni az ellenség kezéből.

Hidd el nem az Úron múlik sok minden, hanem egyedül csak rajtunk, mert Jézus már mindent elvégzett a kereszten!
Mi eldöntöttük azt, hogy 2012-ben is továbbmegyünk és követjük az Úr Jézust, kompromisszumok és megalkuvások nélkül!
Végezetül pedig a Júdás levelének 20,21 versével szeretnénk elköszönni, amely így szól:
"Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által,
Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre."

Testvéri szeretettel a Nyíregyházi Szabadkeresztyény Gyülekezet nevében:

Lekli Zoltán