Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

Mit jelent az hogy keresztyén?
Mi az, hogy „keresztyén”?

Neked mi jut eszedbe erről a szóról? Nagy épületek, szertartások, hagyományok, zengő orgonaszó; vagy valami ennél ember-közelibb? Vannak-e személyes élményeid, hitoktatás, hívő rokonok, ismerősök, barátok? Vonzó élmények ezek, vagy taszítók? Kívülről értek eddig, vagy részesévé váltál?

Mi jut eszedbe arról a szóról, hogy Isten? Milyen kép jelenik meg előtted, ha megpróbálod elképzelni? Ha nem hiszel benne, milyennek képzeled azt az Istent, akiben a keresztyének hisznek?

Keménynek, szigorúnak, távolinak, megközelíthetetlennek látod, vagy van valamilyen személyes vonása? Vonz-e ez a kép, vagy taszít – esetleg vonz és taszít egyszerre?

A keresztyénség meghatározó lényege egy személy, Jézus Krisztus – sokkal inkább, mint bármely más vallásnál az alapító személye. Maga a keresztyén szó is azt jelenti: krisztusi, Krisztushoz tartozó (krisztianosz). Jézus Krisztus személye számunkra, keresztyének számára azt jelenti, hogy Isten megismerhetővé, megfoghatóvá, emberközelivé vált. Jézus ember volt, tehetetlen csecsemőként született meg, mint mi, örült és szomorkodott, mint mi. Volt éhes, szomjas, fáradt, voltak barátai és ellenségei, szerették és gyűlölték, mindezt úgy élte át, mint mi. Szenvedett, mint mi, sőt meg is halt, mert megölték – nem lehetett ennél emberebb. És mégis azt állította magáról, hogy Isten Fia, ezt hirdették róla a követői, de az ellenségei is ezért ölték meg, mert istenkáromlónak tartották.

Bár ugyanolyan ember volt, de másképp élt, mint mi. Tudott szeretni, megbocsátani, őszintén, tisztán élni, mint senki más – mégsem volt szigorú szentfazék. Tudott felszabadultan örülni, élvezni az élet egyszerű örömeit. Le tudott hajolni a legnyomorultabbakhoz. Tanításával lenyűgözte a legbölcsebbeket is, de megérthették őt a legegyszerűbbek is. Belső szilárdsága, kiegyensúlyozottsága sokaknak vonzó példa volt, sokan követték, jó volt a közelében lenni. Olyan hatalommal járt az emberek között, hogy a betegek meggyógyultak, kemény bűnözők megtisztultak és másképp kezdtek élni, a megkötözöttek felszabadultak. Istennel olyan meghitt, felszabadult apa-fiú viszonyban élt, amelyet addig emberek sohasem tapasztaltak. Akik ragaszkodtak vallásos önelégültségükhöz, azok gyűlölték ezért, de az elfogulatlan hétköznapi emberek számára vonzóvá tette Isten követését.

Jézus csodálatos életet élt, de nem azért, hogy csak csodáljuk. Legnagyobb műve nem is az élete volt, hanem megváltó halála. Azért halt meg, hogy mindannyian részesévé váljuk az ÖRÖK ÉLETNEK – az Ő életének, annak az egészen más minőségű életnek, amit bemutatott nekünk. Kiszabadított az emberi élet mindazon korlátaiból, ami a világunkat olyan szörnyűvé teszi – hazugság, önzés, bosszú, keserűség, gyűlölet, félelem, üresség, szeretethiány, reménytelenség, egymás kihasználása, stb. Elhozta számunkra azt a belső tisztaságot és szabadságot, amire mindig is vágytunk. Nem nekünk kell ezt magunknak kiküzdeni, hiszen nem vagyunk képesek rá, csak silány utánzatra. Ő mindezt odaadja nekünk ajándékba. Isten lehet ugyanolyan meghitt társa az életünknek, mint Jézusnak volt. Csak annyit kell tennünk, hogy készek legyünk belátni jelenlegi életünk, hiábavaló, bűnös voltát, és elfogadni helyette azt, amit ő kínál nekünk. Ezt jelenti a hit, ez a jó hír – evangélium - amiről beszél az Újszövetség.

Isten azzal igazolta Jézus váltságát, hogy feltámasztotta őt a halálból. Az élet győzött a halál fölött.

Ez tehát a valódi keresztyénség lényege. Minden más – szervezetek, szokások, épületek, életelvek, tanítások – csak annyiban fontosak, amennyiben segítik ezt az üzenetet, ezt az életet, és azokat a bensőséges emberi közösségeket, amelyek ezen az életen alapulnak. Emberek milliói élték már át a megváltást, az örök élet ajándékát. De voltak olyanok is, akik felhasználták Jézus Krisztus nevét a saját önző céljaikra, a felszabadító élet üzenetét merev szabályrendszerré, hideg szertartásossággá torzították. Mindez azonban csak hamis képe az igazinak. Nem az elnevezések, a felekezetek a lényegesek, hanem hogy létezik az igazi keresztyénség, meg lehet ismerni, részesévé válhat mindenki, így te is. És hogy keresztény vagy keresztyén – ugyanúgy mindegy, mint hogy Sebestény, vagy Sebestyén.


Videótár

Képtár