Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

Mi az hogy szabadkeresztyén?
Mi az, hogy „Szabadkeresztyén”?

A legtöbbet úgy tudhatsz meg közösségünkről, ha eljössz egy összejövetelre, vagy megnézed írott, ill. képi anyagainkat a honlapon. Nincs semmi titkunk, nyitottak elveink és működésünk, bárkinek elérhető. Alkalmainkon bárkit szívesen látunk, minden előzetes elvárás nélkül. Istent igyekszünk kötetlen módon, de szívből imádni, olyan formában, ami a tartalmat a legjobban szolgálja. Mai zenei nyelvet és hangszereket használunk. A Biblia üzenetét közérthető üzeneteken keresztül hirdetjük a XXI. század embere számára. Gyülekezetünk tagjainak nem csak vonzó összejöveteleket, de igazi bensőséges közösséget, emberi kapcsolatokat is igyekszünk nyújtani.

A szabadság számunkra fontos fogalom, de a bibliai tartalma szerint. Az ember igazi köteléke nem kívül, környezetében, körülményeiben van. Nem az a szabad, aki korlátok és gátlások nélkül megvalósíthatja önzését, másokat és magát romboló életvitelét. A Biblia szerint alapvetően a bűn hatalmából kell megszabadulnunk, azaz fel kell szabadulnunk arra, hogy másokat önzetlenül, képmutatás nélkül szeressünk, akár csak önmagunkat. Kereszt-áldozatával ezt a szabadságot szerezte meg nekünk Krisztus, és ezt valósítja meg bennünk a Szentlélek.

Sokan gyűjtőfogalomként használják a „szabadkeresztyén” szót (úgymint minden, nem „történelmi” egyház), de közösségünknek tényleg ez a neve. Valóban nem tartozunk az ún. „történelmi egyházak” közé, bár közösségünknek már sok évtizedes történelme van. Ha csoportba akarnánk magunkat sorolni, akkor az ún. evangéliumi-karizmatikus irányzathoz tartozunk. Az egyik fontos sajátosságunk, hogy bibliai meggyőződésünk alapján felnőtt-keresztséget gyakorlunk; mert úgy gondoljuk, hogy a kereszténység, a Krisztushoz tartozás érett fejjel meghozott, tudatos döntést kíván (megtérés), amire egy csecsemő még nem képes. A másik jellegzetesség, hogy nyitottak vagyunk a Szentlélek minden olyan megnyilvánulása iránt, amiről az újszövetségi iratok tanúskodnak. Bár ragaszkodunk bibliai meggyőződésünkhöz - részletesen ki van fejtve az (A)kik vagyunk/Hitvallás menüpontban – egyúttal aktívan törekszünk az együttműködésre más keresztény felekezetekkel. Ebben a tekintetben csak egy alapfeltételhez ragaszkodunk, amit a „mi az, hogy keresztyén” címszó tartalmaz.

Megnevezésünkben a „Magyarországi” jelző arra utal, hogy közösségünket nem külföldi misszionáriusok, hittérítők alapították, hanem olyan magyar emberek, akik egyszerűen csak összejöttek, hogy Istent keressék, mélyebben megismerjék, tanulmányozzák a Bibliát; nem elégedtek meg a felszínes, formális vallásosság nyújtotta válaszokkal. Gyökereinknek két fő ága volt. Az egyik kezdeményezés az 1920-as években a Debrecen környéki falvakban indult, egy egyszerű parasztember, I. világháborús sebesült, Sándor János munkája nyomán. Később a II. világháború idején létrejött Budapesten egy önálló kisközösség a Dr. Mézes Zsigmond vezetette hívő orvos-körből, melyet 1950-ben hivatalosan be is jegyeztek a Szabadegyházak közé. A két közösség 1966-ban egyesült (lásd még az (A)kik vagyunk/Történetünk menüpontot).

1975 körül a Szabadkeresztyén Gyülekezet jelentős szellemi megújulást élt át. Ez összefüggött azzal, hogy a vezetők feladták korábbi korlátozó álláspontjukat a Szentlélek munkájával kapcsolatban. Sokan fogadták el Krisztust, főleg fiatalok. A havonta megrendezett „csendes napokon” sok más gyülekezetből is eljöttek vendégek, akik megerősödve térhettek vissza saját közösségükbe – senkit sem akartunk kisajátítani. Ebben a megújulásban nagyon fontos szerepe volt Kopasz Jenő kölcsei prédikátornak. Egyszerű fűszeres volt, de óriási erővel hirdette az evangéliumot, sugározta Isten szeretetét. Az ő munkája nyomán jött létre az a cigánygyülekezet Uszkán (egy apró szabolcsi faluban), ami máig az egyik legszebb példája Isten embereket átformáló erejének, és már a 70-es évek végétől fogva felkeltette a média érdeklődését is.

Közösségünk irányítását a 7 tagú országos vezetőség (Testvéri Tanács), illetve az éves Országos Gyülekezeti Munkáskonferencia látja el, de a helyi gyülekezetek a Szervezeti Szabályzat keretein belül viszonylag függetlenül működnek. Szabadkeresztyén Gyülekezetek többfelé találhatók az országban, lásd a Helyi közösségek menüpontban. Közülük legnagyobbak a Budapest-Zuglói (ahol az Országos Központ is működik), Debreceni, Szigetszentmiklósi és Uszkai közösségeink. Sokféle felekezetközi misszióban veszünk részt, talán legjelentősebb a Debreceni Gyülekezet által nyaranta rendezett országos zenei tábor, a Dicsőítő Iskola („Dics-suli”).


Videótár

Képtár