Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

ÉrtékrendünkSzemélyes közösség Istennel

Minden keresztény ember életének alapja az a bensőséges kapcsolat Istennel, amelyet személyes, naponkénti imádságban és bibliatanulmányozásban hoz létre. Isten bennünk munkálkodó Szelleme ezen keresztül építi fel a krisztusi jellemet, erővel ruház föl az életben való helytállásra és a szolgálatra: hogy megvalósítsuk, amit akaratából megértettünk.


Szolgálat

A gyülekezeti szolgálat nemcsak egyesek, hanem minden tag közös munkája, kinek - kinek saját képességei és szellemi ajándékai szerint. Elfogadjuk a másikban Isten elhívását és bátorítjuk, hogy egyre érettebben, a Szent Szellem erejével töltse be azt. Nem a különlegesebb, látványosabb munkát értékeljük, hanem a hűséget és a megbízhatóságot.


Emberi kapcsolatok

Elkötelezett, felelosségteljes, őszinte emberi kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni. A megoldatlan személyes ellentéteket minél előbb igyekszünk bibliai módon, kölcsönös jó szándékkal rendezni. Védjük és támogatjuk egymást, egymásról a legjobbat igyekszünk feltételezni és szólni, kerülve a pletykát és a rágalmazást.


Családi élet

Isten alkotásának tekintjük az egészséges családi életet. Támogatjuk fiataljaink Isten szerinti társkeresését, felkészülését a házasságra. Segítjük a megromlott házasságok helyreállítását és a gyermeknevelést, mely biztonságot és fegyelmet nyújt. A gyermeket Isten ajándékának tekintjük. Számukra az életkoruknak megfelelő, de ugyanolyan értékes táplálékot kívánunk nyújtani, mint a felnőtteknek.


Vezetés

Isten egyes embereket a gyülekezetben, kisebb csoportban, családban és munkahelyen tekintéllyel ruházott fel. Tiszteljük, és semmiképpen nem ássuk alá ezeket a tekintélyeket. Vezetőink felelősséggel és szolgáló lelkülettel látják el feladatukat. Nem kényszerítiünk, nem manipulálunk, és nem vezetünk félre senkit céljaink érdekében.


A Szent Szellem munkája

Isten munkáját a gyülekezetben Szellemén keresztül valósítja meg. Várjuk vezetését, kívánunk akaratának engedelmeskedni, lehetőséget adni, hogy Krisztus arcát kiformálja bennünk, kötelékeket oldozzon és gyógyítsa a teljes embert. Ő az, Aki bizonyságtételünkön keresztül meg tudja győzni az embereket Isten szeretetéről és igazságáról.


A Biblia, Isten Igéje

Isten, akit az emberi elme ki nem kutathat, kijelentette magát: jellemét és céljait. Ennek a kijelentésnek a teljes és kizárólagos foglalata a Biblia Ó és Újszövetsége. Személyes és gyülekezeti életünket Isten kijelentéséhez, mint legfobb tekintélyhez kívánjuk szabni, hogy ezen keresztül megismerhessük Őt és azonosulhassunk jellemével és céljaival.